Geplaatst door: 
Verhaal

Wim Roetert: 'De kinderen zijn niet met de blote kont het bed uitgeschoven'

'Ik wilde vroeger niet leren. Daar heb ik nu nog spijt van. Ik heb alleen lagere landbouwschool in Twello gehad. Mijn broer is naar de middelbare landbouwschool in Zutphen geweest. Ik ben vanaf de lagere school direct bij mijn vader in het bedrijf gekomen.  Mijn broer is bij de oudste broer van mijn vader op de boerderij gekomen. Die had geen kinderen. Dat ik hier op de boerderij ben gebleven, was een beslissing van mijn vader. Mijn oudste oom heeft  van 1942 tot 1945 doorgemodderd met een knecht die hoopte dat hij op die boerderij terecht kon. Mijn vader en broer hadden soms andere ideeën. Toen zei mijn vader: “Je gaat naar ’t Overbrink toe. Als je er niet heengaat, moet je je zelf maar redden.” Mijn vader wilde mij hebben. Ik had misschien wat minder commentaar dan mijn broer.

Mijn jongere broer heeft op boerderij de Elzebroek van Hoenlo bij Olst geboerd. Die kreeg een som geld mee en een trekker, wagen, koeien, van alles en nog wat. Nu wordt vaak alles berekend, maar toen was de boekhouding nog niet zo strak. Mijn zus is in 1946 met een Zeeuwse boer getrouwd. Mijn vader stuurde mij op een zondagavond daarheen met 10.000 gulden op zak. Mijn zwager zou de volgende dag een boerderij in Stavenisse kopen. In ’53 met de storm is daar alles weggespoeld. Een maatschap met mijn vader heb ik nooit gevormd. Als je nieuwe kleren nodig had, dan kreeg je wat geld mee. Daar werd verder niet over gepraat. “Dat komt later wel.” Het is ook wel goed gekomen. Mijn vader heeft dat goed geregeld. Vaak genoeg was dat anders. De kinderen die verdienden, gingen eruit. Vader had niets op papier. Bij zijn overlijden wilden ze alsnog het volle pond. “De aangetrouwden zijn het ergst”, zegt de boekhouder dan. Dat de thuisblijver niets verdiende, maakte ze niets uit. Die had dan 20 jaar voor niets gewerkt. Ook bij ons in de familie is wel eens gemopperd. Maar mijn vader zei gewoon: “Zo gebeurt het.” Ze zijn niet met de blote kont het bed uitgeschoven. Ze zijn allemaal goed terecht gekomen.'

Reacties