Geplaatst door: 
Verhaal

Berend Schrijver: 'Vlak nadat m'n vader boer werd begon de crisis'

Auteur: 
Martin van der Linde

'Mijn vader was heel intensief boer. Hij fokte met vee en verkocht daardoor nogal eens stierkalfjes. Daarnaast had hij een deel akkerbouw, was hij aangesloten bij de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor akkerbouwproducten, teelde pootaardappelen en verkocht hij zaaizaad. Ook verkocht hij consumptieaardappelen aan klanten in de stad. Hij ging dan in de herfst een paar keer met paard-en-wagen naar Zwolle om ze af te leveren. Dat bracht allemaal extra opbrengsten met zich mee.

Vlak nadat m'n vader in 1929 boer werd, begonnen de crisisjaren. In drie, vier jaar tijd ging de melkprijs voor de helft naar beneden. En als je met een koppel biggen naar de markt ging, zeiden ze dat je op moest passen dat je niet met méér van die beesten thuis kwam. Biggen waren onverkoopbaar! De eerste periode van de jaren dertig was het hartstikke slecht. Later kwamen de crisismaatregelen, toen werd het iets beter. Maar als je dan zoals m’n vader net boer geworden was, dan was het niet makkelijk. In die tijd moesten heel wat boeren die het financieel niet konden redden, stoppen met hun bedrijf.'

Reacties