Geplaatst door: 
Verhaal

Arie Ooms: 'Een gemengd bedrijf geeft wat meer bedrijfszekerheid'

'In mijn jeugdjaren was onze boerderij gemengd met akkerbouw, rundvee en wat varkens en kippen. De verhouding tussen gras- en bouwland was ongeveer half om half. Mijn vader stond aanvankelijk op het standpunt dat hij niet meer dan vijftien koeien wilde melken, want dan kon je het  in het weekend nog samen af. Totdat in ’62 de eerste melkmachine kwam. Toen kon het aantal koeien uitbreiden. Door de ontwikkelingen zijn de kippen en varkens in de loop van de jaren verdwenen. We hadden een stuk of 30 varkens in de oude schuur. Mijn vader zei: “Wat verdienen we er nu aan? We hebben er een hoop werk mee. We kunnen ze beter wegdoen.” Toch is op ons bedrijf het gemengde karakter van rundvee en akkerbouw tot vandaag de dag gebleven. Ontmenging en specialisatie biedt schaalvoordelen, maar uit het oogpunt van risicospreiding is het beter als je er een andere tak bij hebt. Een gemengd bedrijf geeft wat meer bedrijfszekerheid. Als het één wat minder is dan het ander, kun je wat compenseren. De akkerbouw zelf is bij ons wel ontmengd. Vroeger verbouwden we graan, voederbieten en aardappelen. Nu alleen nog aardappelen en snijmaïs voor de koeien. Aardappels vormen een vrij zekere teelt.'

Reacties