Geplaatst door: 
Biografie

Klaas van der Wal

Klaas van der Wal (6 april 1947) werkte vanaf zijn achttiende op de boerderij van zijn ouders. Als enigst kind was hij de aangewezen persoon om het bedrijf over te nemen. Door het uitblijven van de ruilverkaveling Mastenbroek heeft hij tien jaar lang nauwelijks in de boerderij geïnvesteerd. Toen de ruilverkaveling in 1973 toch doorging, kon Van der Wal als eerste boer in de polder Mastenbroek een compleet nieuw bedrijf bouwen. Van der Wal trouwde in 1974 met Fennie Pelleboer (21 oktober 1947). Samen hebben ze twee kinderen, Harwin (1976) en Agnes (1979).