Geplaatst door: 
Biografie

Jaap Hammer

Jaap Hammer (Genemuiden, 26 april 1942) stamt uit een geslacht van stadsboeren in Genemuiden. In 1966 vormde hij samen met zijn vader een maatschap voor hun melkveebedrijf. Drie jaar later kreeg hij het gehele bedrijf op zijn naam. De ruilverkaveling Genemuiden in 1969 was een ijkpunt in Hammers boerenbestaan. Hij was één van de eerste boeren die buiten Genemuiden ging wonen en in polder De Biesvelden een nieuwe boerderij bouwde. Daar heeft Hammer tot 2008 geboerd, waarna zijn zoon het bedrijf overnam. Hammer trouwde op 17 februari 1966 met Jentje Hammer (Kamperzeedijk, 21 juli 1942). Samen kregen ze drie dochters en twee zonen.