Geplaatst door: 
Biografie

Ir. J. Jepma

De Friese boerenzoon ir. J. Jepma (Mantgum 17 juni 1922) kreeg in 1948 een aanstelling als adjunct-rijksveeteeltconsulent voor Overijssel namens het Ministerie van Landbouw. Enkele jaren later volgde hij de overleden rijkveelteeltconsulent ir. R.G. Anema op. Vanaf 1963 vervulde hij de rol van hoofdingenieur directeur bedrijfsontwikkeling voor Overijssel  bij het Ministerie van Landbouw, tenslotte directeur landbouw en voedselvoorziening geheten. In 1986 ging hij met de vut. Jepma is in 1949 getrouwd met J. de Groot.

Reacties