Geplaatst door: 
Biografie

Bernard Vollenbroek

Het leven van Bernard Vollenbroek (Deurningen 14 mei 1932) stond voor een groot deel in het teken van varkens. Na de middelbare landbouwschool kwam hij als voorlichter voor de varkenshouderij in Ambt Delden te werken, eerst bij de coöperatie en van 1959 tot 1997 het Consulentschap Varkens en Pluimvee. Na zijn huwelijk in 1970 met Lies ten Dam (Gammelke 1939) streek hij in Bentelo neer, waar het echtpaar zelf ook fokte en later mestvarkens hield. Hun beide kinderen zijn nog in de agrarische sector werkzaam.

Onderdeel van het thema: