Geplaatst door: 
Biografie

Anton Heuven

Anton Heuven woont al zijn levenlang aan de Hogebroeksweg in Raalte. Als achtste telg uit een rooms-katholiek gezin nam hij beginjaren '60 de boerderij van zijn vader over. Anton trouwde in 1961 en kreeg vier kinderen. Zijn zoon Harry nam het bedrijf over, beëindigde de melkveehouderij en zette het als loonbedrijf verder. Het echtpaar Heuven woont nog altijd samen met zoon Harry en zijn gezin op de boerderij.

Onderdeel van het thema: