Geplaatst door: 
Fotoalbum

De papierwinkel van opa Derkman

Veel boeren klagen over de toegenomen regelgeving en administratielast. Op zich begrijpelijk als je bedenkt dat honderd jaar geleden nog maar weinig boeren een echte administratie voerden. De overheid bemoeide zich amper met het reilen en zeilen van het boerenbedrijf. In de crisis- en oorlogsjaren veranderde dat in ras tempo. Er kwamen steunmaatregelen van het rijk en bepalingen over de verdeling van de schaarse goederen. In de tweede helft van de 20ste eeuw nam de overheidsbemoeienis door een actieve landbouwpolitiek hand over hand toe. Het archief van de familie Boomkamp-Derkman uit Denekamp laat zien hoe het papierwerk halverwege de afgelopen eeuw een steeds belangrijker plaats innam op het boerenbedrijf. Opa Johan Derkman zal ook wel eens hebben gemopperd over al die formulieren en formaliteiten!

 

Reacties